ޤަބުރުސްތާން ސާފުކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއި ކޮށްފި

ނޮޅިވަރަންފަރު ޤަބުރުސްތާނު ވަށާފާރު ރޭނުމަށްޓަކައި، ޤަބުރުސްތާނު ހަރިންމަ ތެރެ ސާފުކުރުމަށް ނޮޅިވަރަންފަރު ކައުންސިލާއި، ހދ.ކުޅުދުއްފުށި ބަނޑުގާ އިންވެސްޓްމަންޓާއި އެކު އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއި ކޮށްފިއެވެ. މި އެއްބަސްވުމުގައި ނޮޅިވަރަންފަރުކައުންސިލްގެ

Read more
Page 4 of 61« First...23456...102030...Last »