ރަސްމީ ކުނި ކޮށި ސާފުކުރަން ފެށުން.

ނޮޅިވަރަންފަރުގައި ރައްކާތެރި ގޮތުގައި ކުނި ނަންތާލުމަށް ޤާއިމުކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކުނިކޮށްޓާއި ކުނި ކޮށްޓަށް ދިމުމަށް އޮންނަ މަގު ސާފުކުރުމުގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތް މިއަދު ފަށައިފިއެވެ. މިއަދު ހެނދުނު

Read more
Page 4 of 41234